Zgodovina
Vizija in poslanstvo
Lokacija
Vizitka
Kontakt
Predstavitev podjetja

Vizija in poslanstvo

Podjetje Kete d.o.o. želi postati vodilno gradbeno in kamnoseško podjetje na Primorskem, specializirano za restavratorsko obnovo objektov nepremične kulturne dediščine s strokovno podkovanimi kadri na področju zidarstva in kamnoseštva. Stremimo k izobraževanju naših kadrov, da bodo pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo »restavratorski sodelavec«, kar nam bo omogočalo opravljanje lažjih zidarskih in kamnoseških restavratorskih posegov pod nadzorom akademskih restavratorjev Restavratorskega centra in Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Naše znanje in delo vedno gradimo na tradicionalnem znanju naših prednikov, ki ga želimo prenašati v prihodnost.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je uresničevati želje investitorjev in naročnikov s kakovostnimi gradbenimi in kamnoseškimi storitvami in profesionalno izvedbo del. Investitorje in stranke skušamo razumeti ter uresničevati njihove ideje in načrte.

Cilji

Naši cilji h katerim težimo so: kakovostne gradbene, kamnoseške in restavratorske storitve, konkurenčne cene, dogovorjeni roki, sledenje potrebam investitorjev in kupcev, klju?na usmeritev podjetja pa je osvajanje novih znanj in s tem izboljšanje tržne ponudbe podjetja.


modul_vizija.jpg
Kete d.o.o. / Goriška cesta 65 / 5270 Ajdovščina
fax 05/ 365 95 12/ 05/ 365 95 15