Zgodovina
Vizija in poslanstvo
Lokacija
Vizitka
Kontakt
Predstavitev podjetja

Zgodovina

Podjetje Kete d.o.o. Ajdovščina se je razvilo iz predhodne slikopleskarske obrti, ki jo je še leta 1930 začel Jožef Kete. Njegov sin Janez je leta 1979 prevzel obrt in se preusmeril v gradbeno in kamnoseško dejavnost. Deset let pozneje, leta 1989, je ustanovil prvo podjetje Keting d.o.o., danes pa deluje kot Kete d.o.o. gradbeno in kamnoseško podjetje. Podjetje je v začetku zaposlovalo okrog 10 delavcev, z leti pa se je število zaposlenih povečalo.

Slika levo: Vajenci soboslikarskega mojstra Jožefa Keteja pozimi okrog leta 1959/60 pri barvanju vrtnih stolic, ki jih je izdelovala stolarna v Lokavcu. S temi stolicami so bili opremljeni vsi lokali v nekdanji Jugoslaviji. Na fotografiji (od leve proti desni): Adolf iz Dolenj, Marjan iz Šturij, Janez Kete, Zdravko iz Planine ter mojster Kete.


zgodovina_1.jpg
Kete d.o.o. / Goriška cesta 65 / 5270 Ajdovščina
fax 05/ 365 95 12/ 05/ 365 95 15