Javne zgradbe
Komunalna infrastruktura
Objekti kulturne dediščine
Stanovanjski objekti
Reference

Objekti kulturne dediščine

PROJEKT: Sanacija obzidja starega Vipavskega gradu

Leto: 2004

MGM Thumb

PROJEKT: Ureditev trga Pavla Rušta v Vipavi

Leto: 2003

MGM Thumb

PROJEKT: Delna sanacija objekta “Stari mlin” v Ajdovščini

Leto: 2004

PROJEKT: Obnova stavbe Avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani

Leto: 2000

PROJEKT: Obnova vodnjaka v Vipavskem Križu

Leto: 2000

MGM Thumb
MGM Thumb

PROJEKT: Sanacija obzidja Vipavski Križ

Leto: 1996

PROJEKT: Stara bolnišnica Piran

Leto: 1997

PROJEKT: Spominski kamen ob poti na Goče

Na pobudo KS Goče in Občine Vipava smo obnovili in ponovno vzidali spominski kamen ob cestnem odcepu za vas Goče. Pri tem smo restavrirali kamen z metodo blagega peskanja ter ga nato ponovno vzidali v suhozidni zid. Tako smo kamen s spominskim napisom o izgradnji poti ohranili pred nadaljnjim propadanjem in prispevali k ohranjanju drobca iz bogate kamnite kulturne dediščine.

Leto: 2006

PROJEKT: Pilotni projekt »Obnovitvena restavratorska dela na dvorcu Lanthieri v Vipavi« (PHARE projekt »Craft Centre for Restoration«)

Od 27.6.2005 do 1.7.2005 smo v Vipavi v sodelovanju s podjetjem Igras d.o.o., Restavratorstvom Antiqua Ars – Stanko Vitez s. p., z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Restavratorskim centrom iz Ljubljane, organizirali restavratorske delavnice, v okviru katerih so se izvajala restavratorska dela na Lanthierjevem gradu v Vipavi. Namen delavnic je bil usposobiti obrtnike za čim bolj kompetentno delo na stavbni dediščini ter ozaveščati uporabnike in širšo javnost o njeni kakovosti in pomenu.

Več o tem:

Naše podjetje je sodelovalo na delavnicah za zidarje in kamnoseke. Zidarji so obnovili obodni zid ob reki Vipavi ter na novo pozidali vhodni porton na mostiček, kamnoseki pa so rekonstruirali portal pred vstopom na mostiček Lanthierijevega dvorca ter očistili vhodni portal v Lathierijev grad s posebno metodo peskanja.

Kamnoseki so spoznali različne metode čiščenja kamna (mehansko, z vodnim curkom, peskanje), klesanje in obdelavo kamna ter načine zaščite kamnitih elementov.

Zidarji so najprej pripravili malto za zidanje in ometavanje zidu, nato so zid očistili, popravili poškodbe in dozidali manjkajoči del obodnega zidu ter pozidali in prekrili vhodni porton na mostiček, za konec pa še ometali zid v grobem ometu.

MGM Thumb
MGM Thumb

PROJEKT: Delna obnova gradu Lože

Leto: 2003
MGM Thumb
MGM Thumb

modul_reference.jpg
Kete d.o.o. / Goriška cesta 65 / 5270 Ajdovščina
fax 05/ 365 95 12/ 05/ 365 95 15