Gradbena dela
Kamnoseška dela
Storitve z gradbeno mehanizacijo
Restavratorska
dela
Komunala in ekologija
Dejavnosti in storitve

Komunalna infrastruktura in ekologija

Gradbeno in kamnoseško podjetje Kete izvaja različne vrste komunalnih del kot so ureditev in izgradnja kanalizacijskih sistemov, plinovodov, telefonske infrastrukture, električnih drogov, postavitev greznic in ekoloških čistilnih naprav.

MGM Thumb
MGM Thumb

modul_komunala.jpg
Kete d.o.o. / Goriška cesta 65 / 5270 Ajdovščina
fax 05/ 365 95 12/ tel 05/ 365 95 10, 05/ 365 95 15