Gradbena dela
Kamnoseška dela
Storitve z gradbeno mehanizacijo
Restavratorska
dela
Komunala in ekologija
Dejavnosti in storitve

Restavratorska dela

Pri obnovi objektov kulturne dediščine izvajamo najrazličnejša restavratorska zidarska dela: statično utrjevanje temeljev in zidov stavb, restavriranje in sanacijo ometov, fasad, rekonstrukcijo kamnitih in opečnih zidov, stopnišč, čiščenje zidov in fasad, peskanje, in rekonstrukcije streh. Dela izvajamo po restavratorskem programu ali smernicah pod nadzorom restavratorjev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Z zidarskimi restavratorskimi posegi odpravljamo poškodbe, ohranjamo avtentične materiale in konstrukcije ter jih ščitimo pred nadaljnjim propadanjem.

Izvajamo tudi restavratorska kamnoseška dela kot so: čiščenje kamnitih arhitekturnih členov, peskanje, modeliranje in domodeliranje kamnitih arhitekturnih členov, ročna in strojna izdelava manjkajočih kamnitih arhitekturnih členov, popravljanje površinskih in strukturnih poškodb kamnitih elementov, nadomeščanje poškodovanih elementov z novimi, vgrajevanje novih in nadomestnih kamnitih elementov. Kamnoseška restavratorska dela izvajamo po restavratorskem programu ali smernicah pod nadzorom restavratorjev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. S kamnoseškimi restavratorskimi posegi odpravljamo poškodbe in ohranjamo kamnito stavbarsko dediščino pred nadaljnjim propadanjem.

PROJEKT:Obnova stavbne dediščine -Lanthierijev grad v Vipavi

MGM Thumb

 

modul_restavratorska.jpg
Kete d.o.o. / Goriška cesta 65 / 5270 Ajdovščina
fax 05/ 365 95 12/ tel 05/ 365 95 10, 05/ 365 95 15